Arkitektur

Trefab har egen arkitekt og kan tilby alle typer arkitekttjenester; fra store områdeplaner til enkle skisser. Vi kan bistå med regulering, bebyggelsesplaner, situasjonsplaner samt fullstendig prosjektering av eneboliger og flermannsboliger.

Vi tror at nøkkelen til et vellykket boligprosjekt ligger i å ha en prosjektering som er nært knyttet til utvikling og produskjon og som kan prefabrikeres. På denne måten kan vi søke de rasjonelle og gode løsningene helt fra starten av prosjektet og i større grad enn vanlig bruke tid på prosjektering av terrengstilpasninger, uteområder etc.

Trefab skal være ledende på design av prefabrikerte boligprosjekter. Vi leverer høy kvalitet, kort prosjekterings- og byggetid, god stedstilpasning og trygt og godt inneklima for dine boligkjøpere.